Vis meny English

MAKING CHANGE

Leder- & organisasjonsutvikling

Leder og organisasjonsutvikling i MIND: bygger på styrker, praktisk trening og hardt arbeid. Slik bidrar vi til merverdi og enestående prestasjoner.

Kurs & foredrag

Våre kurs og foredrag bygger på egen og nyere forskning innen positiv psykologi. Vi omdanner fag og forskning til praktiske øvelser slik at deltakerne lærer gjennom aktiv deltakelse.

Forskning & utvikling

MIND: samarbeider med flere internasjonale forskere innen styrkebasert ledelse og positiv psykologi. Vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle våre metoder i tråd med fagfeltets utvikling.

Digitale videomoduler: God selvledelse og balansen mellom krav og ressurser

Som følge av pandemien ser vi en økt forespørsel på kunnskap og verktøy på hvordan medarbeidere kan drive god selvledelse, samt håndtere kombinasjonen av høye krav og lave ressurser.

Metode

Basert på egen og nyere forskning innen positiv psykologi og styrkebasert tilnærming har vi utviklet en metode som skaper enestående prestasjoner gjennom indre motivasjon og systematisk trening.

Effekt

Forskning viser at å handle i tråd med egne styrker skaper energi og fører til best prestasjon. Vi kobler medarbeidernes, teamenes og ledernes styrker til mål og strategi i din virksomhet.

Sagt om mind:

Å endre kultur handler mye om å endre holdninger og trene på å endre adferd. Vi valgte MIND: fordi de hadde vitenskapelig forskning og positiv psykologi i bunn. De kunne gi oss teori om siste forskning innen feltet og omforene dette til praktisk arbeid. Alle vi har jobbet med i MIND: har en solid faglig tyngde. Siri Røst – Organisasjonsrådgiver HR, TrønderEnergi
Som håndballspiller må jeg hele tiden være i utvikling og etterstrebe de gode prestasjonene. MIND: har lært meg hvordan jeg kan jobbe styrkebasert for å mestre spill på dette nivået, og jeg bruker disse verktøyene hver eneste dag. Anja Hammerseng-Edin

Kontakt

Telefon: 400 06 463

E-post: post@mind.no