Vis meny English

Benedicte Langseth-Eide

Benedicte er psykolog og tar en doktorgrad i organisasjonspsykologi. Hun formidler og bruker vitenskapelig forankret kunnskap på en måte som gjør den konkret, anvendbar, direkte og levende.

Verdier

Benedicte brenner for å se potensialet i andre bli forløst. Hun drives av utvikling og vekst, og kunnskapsformidling er en av hennes lidenskaper. Viktige verdier er ekthet og medmenneskelighet, hun vil ha the real deal.

Erfaring

Har erfaring fra både klinisk og organisasjonspsykologisk praksis - med terapi, veiledning, kursing og lederutvikling – individuelt og i grupper, samt fra undervisning på universitetet og som foredragsholder.

Utdanning

Benedicte er utdannet psykolog og har studert ledelse ved UiT Norges arktiske universitet. Tar en doktorgrad i organisasjonspsykologi der hun forsker på hvordan organisasjoner kan lykkes, på individ-, gruppe- og strukturnivå.

Bente Olaussen
Håkon Tveiterås