Vis meny English

Hvordan lede styrkebasert i en krevende tid

Forskning innen positiv psykologi og ledelse har gitt gode svar på hva som kjennetegner gode ledere og hvordan slike ledere utvikles! Du må forstå deg selv (innsikt), du må forstå menneskene du skal lede (utsikt) og du må forstå psykologien i grupper og organisasjoner (oversikt). Gjennom 6 moduler over 11 samlinger får du innføring i relevant kunnskap, verktøy og praktisk trening i styrkebasert ledelse. I tillegg får du individuell veiledning på hvordan du kan anvende kunnskapen i din lederhverdag.

Modul 1 – introduksjon & oversikt

Hva er egentlig god ledelse? Finnes det en lederpersonlighet eller kan man lære seg å bli en god leder? Vi introduserer deg for oppdatert forskning på hva god ledelse er, og hva som skal til for å bli en bedre leder. Vi tar en forenklet gjennomgang av historien til ledelsesforskning, og ser på hva som skaper gode arbeidsmiljø og produktivitet. Vi bruker også tid til å bli kjent og legge til rette for at du kan få mest mulig ut av kurset.

Nøkkelord: God ledelse, transformasjonsledelse, myndiggjørende ledelse, positiv psykologi, JD-R modellen, styrkebasert ledelse

Tidsbruk: En samling à 3 timer

Modul 2 – Hvordan lede deg selv

Ledere som kan lede seg selv og gi rom for selvledelse videre til sine medarbeidere, oppnår mer selvgående og motiverte medarbeidere. Fokuset i denne modulen ligger på de første stegene i denne prosessen. Bli kjent med deg selv, dine viktigste indre drivere og hvordan du virker på andre. Hvilke styrker og ressurser har du og hvordan kan du videreutvikle disse?

Nøkkelord: Selvledelse, styrker & verdier, hedonia & eudaimonia, indre motivasjon, målsetting, psykologisk kapital, CRUX.

Tidsbruk: To samlinger à 3 timer

Modul 3 – Hvordan lede andre til å lede seg selv

Medarbeidere som tar aktive grep for å påvirke egen arbeidshverdag, eller såkalte «jobbformere», er mer engasjerte, motiverte og presterer bedre. Ledere kan innta en aktiv men annerledes rolle i denne prosessen hvor de gradvis overfører mer av ansvaret og myndigheten over på medarbeiderne. Sentralt i denne prosessen står videreføring av selvledelse, opplæring i og oppmuntring til jobbforming. Her vil du lære hva det er og hvordan du løfter det inn i egen virksomhet.

Nøkkelord: Autonomi, jobbengasjement, jobcrafting, medarbeidersamtaler, tilbakemeldinger.

Tidsbruk: To samlinger à 3 timer

Modul 4 – Hvordan lede grupper

Som leder må du forholde deg til mennesker i både større og mindre grupper. Vi vet etter hvert ganske mye om hva som kjennetegner team som fungerer best, og hva ledere kan gjøre for å skape høytpresterende team. Hvordan få gode team til å bli enda bedre? Hvordan fasiliterer vi læring i team? Hva gjør vi når det oppstår konflikt? Hvordan tar vi tak i de som underpresterer?

Nøkkelord: Gruppepsykologisk trygghet, høytpresterende team, læringsorientering, tilbakemeldinger, emosjoner, konflikter.

Tidsbruk: To samlinger à 3 timer

Modul 5 – Hvordan lede organisasjoner

Organisasjoner kan være fantastiske arenaer for læring, utvikling og prestasjoner. Dette krever ledere som forstår helheten og hvordan de kan forstå og påvirke sentrale rammebetingelser. I denne modulen er fokuset hvordan vi kan utøve ledelse på et overordnet nivå og bidra til organisasjoner med sunn kultur og hensiktsmessig struktur.

Nøkkelord: JD-R Modellen, organisasjonskultur, medarbeiderundersøkelser, inspirerende kommunikasjon, endringsledelse, arbeidsgiveransvar, konflikthåndtering

Tidsbruk: To samlinger à 3 timer

Modul 6 – Praksis, repetisjon og trening

Praktisk trening er helt nødvendig for å bli god. Selv om vi har trent praktisk i hver eneste modul, vil hele denne samlingen bestå av livsnære case. Her trener vi på å velge rett verktøy til rett situasjon og å bruke verktøyene rett i situasjonen. Gjennom treningen repeterer vi faglige perspektiv og trener på den praktiske anvendelsen. Du vil bli bevisstgjort egne styrker og utviklingsområder og sitter igjen med en god oversikt over hva du bør fokusere på i egen utviklingsplan.

Nøkkelord: Fra forskning til praksis, praktisk trening, casejobbing, simulering, utviklingsplan.

Tidsbruk: To samlinger à 3 timer

Personlig veiledning

Som en del av kurset får hver deltaker en personlig trener i ledelse fra Mind: som vil være tilgjengelig for inntil 3 timer lederstøtte over video eller telefon. Innholdet i veiledningen kan eksempelvis gå på implementering av teorien i den praktiske lederhverdagen, sparring på konkrete lederutfordringer eller på oppsett av personlig utviklingsplan.

Praktisk info

Kurset arrangeres av og fasiliteres av veiledere fra Mind: AS

Dato og tidspunkt: Samlingene vil gjennomføres online hver onsdag fra 09:00 til 12:00 i 11 uker

Pris: kr. 39 500,-

For å melde interesse send e-post til Tim Rudi Veiteberg - tim@mind.no

Kurset fasiliteres via Zoom og bruker Kajabi som online læringsplattform.

Leder- og utviklingsselskapet MIND har det faglige ansvaret for gjennomføringen. Mind: leverer forskningsbaserte kurs og utviklingsprogram bygd på positiv organisasjonspsykologi. Kursene vektlegger pedagogisk formidling og praktisk trening.

Referanser

André Moen Eide, Evry Card Services, Head of section Quality and Technical Development

Kurset har gjort meg mer oppmerksom på balansering av styrker og hvordan overbruk kan bli en svakhet. Jeg har fått bedre selvinnsikt i styrker og verdier, og mer forståelse for andres væremåte.

Eli Anita Åstrøm, Ferroglobe Mangan Norge, personalsjef

Jeg fikk presentert et annet perspektiv på ledelse. Spesielt nyttig med konfliktanalyse, konflikthåndtering og mekling. Styrkekartleggingen var øyeåpnende og viktigste «take away». Hvordan jeg kan spotte styrker hos andre – finne, hente fram og dyrke styrker hos medarbeidere

Kurs for studenter og elever
Kurs i Job-crafting